Záhlaví Karlštejnská cesta - Baková dnes ... a zítra?

Motto: …je třeba znovu a znovu stavět hráze bezohlednosti skryté za praporem tvorby zisku… Kéž by tedy pokora, zájem o druhé, lidská odpovědnost, smysl pro spravedlnost a solidarita byly tím, co lze nazvat ideou českého státu!   Václav Havel, 1.1.2003

Karlštejnská cesta se připojila ke Koalici STOP HF

Koalice STOP HF(18.4.2012) Karlštejnská cesta podporuje úsilí Koalice STOP HF a všech starostů a hnutí, které nesouhlasí s průzkumem území v Českém krasu a v dalších oblastech ČR pro těžbu zemního plynu z břidlic metodou „hydraulického štěpení“. Cílem hnutí je zákaz provádění průzkumu i těžby na území celé České republiky, podobně jako se již rozhodla řada států po celém světě. Další informace naleznete na níže uvedených odkazech. Nejdůležitější ovšem nyní je připojit se k petici, což je možno na většině obecních úřadů Regionu Jihozápad nebo viz odkaz níže.

Má v Řeporyjích vzniknout centrum pro recyklaci odpadu případně hnědouhelná teplárna?

Po téměř 3 letech klidu se o.s. Karlštenská cesta v listopadu 2009 znovu aktivizovalo, když jsme se dozvěděli o záměrech zahrnutých do konceptu územního plánu Hl. města Prahy pro městskou část Praha 5 – Řeporyje. V návrhu výstavby v areálu v oblasti CP-1, kde sídlí firmy SKANSKA, EUROVIA a EFEZ, se objevily tyto dvě varianty:

1) Základní návrh – Výstavba multifunkčního recyklačního centra odpadu

2) Variantní návrh – Výstavba uhelného kogeneračního zdroje (hnědouhelná teplárna)

Obě varianty považujeme za zcela nepřijatelné. Určitě by došlo k přetvoření rázu krajiny, zvýšení hlučnosti, nemluvě o zhoršení životního prostředí a tím i ke zhoršení životních podmínek obyvatel v okolí. Proto jsme v zákoném termínu do 9.12.2009 podali oficiální připomínku k návrhu územního plánu.

Zima 2006 - Ministerstvo vydalo záporné stanovisko ke skládce Baková

Ministerstvo životního prostředí vydalo v pátek 10.2.2006 dlouho očekávané stanovisko k záměru na Bakové - a to stanovisko negativní! Jak vyplývá z textu stanoviska, k tomuto rozhodnutí významně přispěl především odborný posudek zpracovaný RNDr. Martišem a trvale nesouhlasná stanoviska Středočeského kraje, okolních obcí, občanů a občanských sdružení. Děkujeme všem, kteří se takto zapojili proti tomuto neblahému záměru a přispěli k dalšímu malému vítězství ve prospěch životního prostředí.

Bohužel, naše právní předpisy jsou natolik nedokonalé, že ani právě vydané nesouhlasné stanovisko MŽP není zcela závazné pro další orgány (územní rozhodnutí, stavební řízení), i když k němu mají přihlížet. Nelze proto vyloučit další pokusy investora o prosazení skládky - buďme proto připraveni na další pokračování této nešťastné kauzy.

Aktuální dokumenty:

  • Tisková zpráva: Ministerstvo životního prostředí vydalo záporné stanovisko k projektu skládky na Bakové - PDF (852kB) / Word/DOC (279kB) - Karlštejnská cesta 13.2.2006
  • Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - PDF (568kB)

V záhlaví vpravo je skutečný záběr ze skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku, která je majetkem ICKM.


Copyright © 2001-2010 o.s. Karlštejnská cesta