Kdo jsme

Občanské sdružení Karlštejnská cesta bylo založeno občany obcí v okolí lokality Baková s cílem pomoci zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v lokalitě Baková a jejím okolí. Sdružení vzniklo za podpory Dětí Země Beroun a bylo registrováno MV ČR 23.2.2001.

Spolupracujeme se starosty a obecními zastupitelstvy okolních obcí (Ořech, Chýnice, Choteč, Dobříč ap.) a dalšími orgány státní správy a samosprávy, jakožto i s dalšími občanskými sdruženími v oblasti ochrany životního prostředí, jako např. Arnika a Mallorn.

  • Výroční zpráva OS Karlštejnská cesta 2009 - PDF (510kB)
  • Výroční zpráva OS Karlštejnská cesta 2004 - PDF (834kB)
  • Průběžná zpráva OS Karlštejnská cesta 2003 - PDF (57kB)

Kontakt

Občanské sdružení Karlštejnská cesta
Karlštejnská 35
252 25 Ořech
web: www.karlstejnskacesta.com
email: karlstejnskacesta @ seznam.cz

Členové výboru občanského sdružení:

  • předsedkyně -  Ing.arch. Irena Brotánková (Ořech) - 603825957
  • Michaela Neumannová (Ořech)
  • Ing. Alena Balounová (Ořech) - 603847213
  • Ing. Vladimír Karen (Chýnice)
  • David Roznětinský (Praha 5 - Řeporyje)
  • pokladník - Martina Dobešová (Chýnice)

Copyright © 2001-2010 o.s. Karlštejnská cesta