Kdo je investor?

Oficiálně je dnes investorem stavby společnost Bakova I. cava, s.r.o. se sídlem Praha 1, Vězeňská 5. Tato společnost je majetkově i personálně propojena s velkým množstvím dalších společností, kterým říkejme pro zjednodušení ICKM, protože tak se skupina prezentuje na veřejnosti. Součástí skupiny je i společnost ICKM Ecosistema, která u nás nabízí technologii pro zpracování odpadu italské společnosti Sistema Ecodeco.

Podle zápisu v obchodním rejstříku jsou jednateli Bakova I. cava, s.r.o. pan Mauro Piccinini a pan Giuseppe Colombo. Pan Piccinini figuruje (k 3.3.2005) jako jednatel ve 106 společnostech zapsaných v České republice, pan Colombo ve 22.

Vlastníky společnosti Bakova I. cava, s.r.o. jsou - stejně jako v případech mnoha dalších firem - lucemburské firmy COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING, S.A. a PONTE CARLO INTERNATIONAL SOPARFI S.A., které sídlí v Lucembursku na stejné adrese.

Společnosti skupiny ICKM se v ČR angažují v mnoha krajích a v mnoha oborech. K nejznámnějším patří zejména jejich developerské projekty Podbaba a Podvinný mlýn v Praze, ale ICKM je také vlastníkem nechvalně známé havarované skládky v Pozďátkách na Třebíčsku, ze které dodnes - přes přísliby ICKM - vytékají do krajiny kyselé vody s obsahem těžkých kovů a dalších jedů. K dalším sporným aktivitám ICKM patří jejich aktivity v obci Domousnice u Českého Ráje.

  • Reference na na aktivity Ecodeco (získali jsme prostřednictvím OS Arnika) - PDF (76 kB)

Důležité odkazy


Copyright © 2001-2010 o.s. Karlštejnská cesta